Τα κέντρα Wise

ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ WISE

Τα κέντρα WiSE παρέχουν ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, που στοχεύουν στην σφαιρική ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων και της προσωπικότητας των μαθητών του Δημοτικού και του Γυμνασίου.
Εφαρμόζοντας μια καινοτόμο μέθοδο εξατομικευμένης μελέτης (μέθοδος WiSE), επικεντρωνόμαστε στην καθημερινή μελέτη του κάθε παιδιού,με στόχο το «να μάθει πώς να μαθαίνει».

wise
Χαρούμενα παιδιά
Iκανοποιημένοι γονείς

Μαθαίνοντας να αξιοποιεί μεθοδικά τον χρόνο του,το παιδί επιστρέφει στο σπίτι χαρούμενο και καλά διαβασμένο, ενώ στο υπόλοιπο της ημέρας μπορεί να περάσει ποιοτικό χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους του.

Επιπλέον, δίνουμε την δυνατότητα επιλογής από μια πληθώρα δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης, με στόχο την διεύρυνσητων δεξιοτήτων του παιδιού και τηνσφαιρική ανάπτυξητης προσωπικότητάς του.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να γνωριστούμε και να σας ενημερώσουμε για τις απεριόριστες δυνατότητες εξέλιξης του παιδιού σας.