Δημοτικό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κατά την παραμονή του στο κέντρο WiSE και με την καθοδήγηση του Μέντορα, το παιδί ολοκληρώνει την καθημερινή του Μελέτη, κάνοντας ταυτόχρονα και συχνές επαναλήψεις.

Με τα quiz αξιολόγησης ελέγχουμε και διασφαλίζουμε ότι τα παιδιά ολοκληρώνουν με επιτυχία την μελέτη τους σε όλα τα μαθήματα, χωρίς το άγχος της βαθμολογίας.

Ο Μέντορας και οι γονείς είναι σε καθημερινή συνεργασία και παρακολουθούν από κοντά την εξέλιξή των παιδιών και την καθημερινή τους βελτίωση.

wise
Γ΄ Δημοτικού

Η Γ΄ Δημοτικού είναι από τις σημαντικότερες τάξεις του Δημοτικού. Είναι η τάξη στην οποία τα παιδιά αρχίζουν να εξοικειώνονται με την έννοια της απομνημόνευσης, αφού για πρώτη φορά διδάσκονται Ιστορία μαθαίνοντας για τη Μυθολογία.

Μέγιστος χρόνος παραμονής στο κέντρο WiSE: 2 ώρες

Δ΄ Δημοτικού

Στη Δ΄ Δημοτικού οι μαθητές διδάσκονται τα ίδια μαθήματα με τη Γ΄ Δημοτικού. Πρέπει πλέον να απομνημονεύσουν μεγαλύτερα αποσπάσματα ύλης τόσο στην Ιστορία όσο και στη Μελέτη Περιβάλλοντος. Τα Μαθηματικά επίσης δεν είναι μόνο απλές πράξεις, αφού οι μαθητές αρχίζουν να δουλεύουν περισσότερο με προβλήματα.

Μέγιστος χρόνος παραμονής στο κέντρο WiSE: 2 ώρες

wise
wise
Ε΄ Δημοτικού

Η Ε΄ Δημοτικού μαζί με τη Γ΄ Δημοτικού είναι οι σημαντικότερες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι η τάξη που οι μαθητές έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τη Φυσική (μαθαίνουν διάφορα φυσικά φαινόμενα) αλλά και τη Γεωγραφία.

Μέγιστος χρόνος παραμονής στο κέντρο WiSE: 2.5 ώρες

Στ΄ Δημοτικού

Στην Στ΄ Δημοτικού οι μαθητές διδάσκονται τα ίδια μαθήματα με τη Ε΄ Δημοτικού αλλά εξοικειώνονται και με πιο δύσκολες έννοιες. Είναι η τάξη που οι μαθητές προετοιμάζονται για τη μετάβασή τους στο Γυμνάσιο και πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα, ώστε αυτό να γίνει όσο πιο ομαλά γίνεται.

Μέγιστος χρόνος παραμονής στο κέντρο WiSE: 2.5 ώρες

wise