Η φιλοσοφία μας

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Μέσα από τα προγράμματα και τις δραστηριότητές μας επιδιώκουμε:

Να εμπνεύσουμε στα παιδιά το πάθος για την μάθηση και την εκπαιδευτική επιτυχία.

Να κινητοποιήσουμε και να ωθήσουμετα παιδιά σε μια πορεία συνεχούς βελτίωσης, προσαρμοσμένη στις ειδικότερες ικανότητες και ανάγκες του κάθε μαθητή

Να δημιουργήσουμε σταθερά εκπαιδευτικά θεμέλια, εγγύηση για κάθε μελλοντική πρόοδο και επιτυχία.

Η υλοποίηση των στόχων μας υποστηρίζεται από τέσσερεις άξονες δράσεων:

Αξιοποιούμετα πλέον πρόσφατα επιτεύγματα της παιδαγωγικής, της ψυχολογίας, των νευροεπιστημών και της συμβουλευτικής (metoring).

Επιλέγουμετους κατάλληλους συνεργάτες (Μέντορες).

Εντάσσουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο.

Συνεργαζόμαστεστενά με τους γονείς για την βελτίωση των παιδιών τους και συμβάλλοντας στην θεμελίωση υγιών οικογενειακών σχέσεων, με βάση την αγάπη, την κατανόηση,την αποδοχή και την εμπιστοσύνη.

Μέσα από την συνεχή και καθημερινή προσπάθεια, το κάθε παιδί σταδιακά:

Yιοθετεί αποτελεσματικές συνήθειες και μεθόδους μελέτης.

Eνδυναμώνει τις αντιληπτικές και γνωστικές του ικανότητες.

Oλοκληρώνει με επάρκεια την προετοιμασία για το σχολείο.

Aντιμετωπίζει την σχολική εξέλιξη με αυτοπεποίθηση, ικανοποίηση και αισιοδοξία.

Έτσι, ελεύθερο από υποχρεώσεις,θα μπορεί στον ελεύθερο χρόνο του:

Nα ενδυναμώσει τους συναισθηματικούς δεσμούς, περνώντας με τα άλλα μέλη της οικογένειας και τους φίλους του ποιοτικό χρόνο.

Nα ασχοληθεί απερίσπαστο με τα άλλα ενδιαφέροντά του.

Τέλος, πέρα από το βασικό πρόγραμμα της σχολικής προετοιμασίας, δίνουμε στον γονέα την δυνατότητα να επιλέξει μέσα από μια πληθώρα επιλογών δημιουργικήςαπασχόλησης (πχ. ζωγραφική, θεατρικό παιχνίδι, διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, μουσική προπαίδεια, λέσχη ανάγνωσης παιδικής λογοτεχνίας κ.λ.π. που έχουν σαν στόχο τηνδιεύρυνσηκαισφαιρική ανάπτυξητων δεξιοτήτων του παιδιού και της προσωπικότητάς του.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να γνωριστούμε και να σας ενημερώσουμε για τις απεριόριστες δυνατότητες εξέλιξης του παιδιού σας.