ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ

ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ

Η Μελέτη δεν θέλει κόπο… θέλει τρόπο!

Η Μάθηση είναι το αποτέλεσμα της αρμονικής εκπαιδευτικής συνεργασίας ανάμεσα στον δάσκαλο και τον μαθητή, με απώτερο σκοπό την Γνώση. Στην προσπάθεια αυτή ο ρόλος του δασκάλου είναι να μεταβιβάσει την γνώση κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο (διδασκαλία, παράδοση μαθήματος). Ο αντίστοιχος ρόλος του μαθητή είναι να εργαστεί αποτελεσματικά, ώστε να αφομοιώσει την γνώση, δηλαδή με απλά λόγια να μελετήσει για να μάθει.

Η Μελέτη είναι το κρίσιμο εκείνο στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που αφορά την προσωπική προσπάθεια που χρειάζεται να καταβάλλει μεθοδικά και οργανωμένα το κάθε παιδί, ώστε να φτάσει με επιτυχία από την διδασκαλία (έκθεση στην πληροφορία) στην Γνώση (αφομοίωση των όσων διδάχτηκε).

Συχνά οι μαθητές δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν ικανοποιητικά στις σχολικές υποχρεώσεις τους, παρ΄ όλη την προσπάθεια που καταβάλλουν και την βοήθεια και υποστήριξη που έχουν από δασκάλους και οικογένεια αντίστοιχα. Αυτό συνήθως οφείλεται στις λανθασμένες συνήθειες και μεθόδους μελέτης που έχουν αποκτήσει. Το άμεσο αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η απογοητευτική σχολική εξέλιξη, ενώ μακροπρόθεσμα μπορεί να εξελιχθούν σε άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση, που τελικά στερούνται τηνικανοποίηση της αυτοπραγμάτωσης στην ζωή τους.

Επιπλέον όμως η κατάσταση αυτή «πιέζει» έντονα και την οικογένεια. Μετά από την κουραστική καθημερινή ενασχόληση με την εργασία, η σχολική προετοιμασία των μαθητών από τους γονείς είναι ένας «Γολγοθάς», που όχι σπάνια οδηγεί σε στιγμές έντασης, πίεσης και σε συγκρούσεις, περιστατικά που πληγώνουν συναισθηματικά το παιδί και δημιουργούν μακροπρόθεσμα προβλήματα στην οικογένεια.

wise

Στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο είναι που ο μαθητής χρειάζεται την κατάλληλη στήριξη, ώστε να υιοθετήσει αποτελεσματικές συνήθειες και μεθόδους μελέτης και για να το πετύχουμε αυτό «δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο!». Έτσι θα στηρίξουμε όχι μόνο την σχολική επιτυχία (να είναι «καλά διαβασμένος» για την επόμενη μέρα του στο σχολείο), αλλά και την οποιαδήποτε επιθυμητή μελλοντική εξέλιξη σε εκπαιδευτικό, επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο.

Στα διαδραστικά κέντρα εκπαίδευσης WiSE πιστεύουμε ότι «το Μέλλον ανήκει σ΄ αυτούς που το προετοιμάζουν» και εργαζόμαστε γι΄ αυτό τον στόχο, εστιάζοντας την προσοχή μας και τις παρεμβάσεις μας στην μέθοδο μελέτης του κάθε μαθητή.

Επικοινωνήσετε με το κέντρο μας για να γνωριστούμε και να σας ενημερώσουμε για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Μαζί θα επιλέξουμε το κατάλληλο πρόγραμμα για το παιδί σας και όποιες άλλες δραστηριότητες του ταιριάζουν. Έτσι θα το βοηθήσουμε να υιοθετήσει από νωρίς αποτελεσματικές μεθόδους μελέτης και μάθησης, να αξιοποιήσει τις ιδιαίτερες κλίσεις και ικανότητες του και να αναπτυχθεί με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για το μέλλον.

Από την πλευρά μας ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί σας.

wise